T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ANKARA

13/10/1977

 

Şube     : KONT-KUR

Sayı      : 3154-0/77-28110

Konu     : Milli Emlak Kontrolörleri Yönetmeliği

           

Sıra No.:89

 

......................................Valiliğine

 

İlgi: Defterdarlık

 

            Milli Emlak Kontrolörlerinin mesleğe alınmaları, meslek içinde yetiştirme ve yükselmeleri, görev ve yetkileri, hakları, Bakanlık, diğer daire ve kuruluşlarla ilişkilerini gösteren Yönetmelik, 3 nisan 1977 tarih ve 15898 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

            Bilgi edinilmesi ve bu genelgeden yeteri kadarının il ve ilçelerin ilgili dairelerine verilmesini önemle rica ederim.

 

            NOT: 548, 609 ve 697 sıra sayılı genel yazılarımız yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Maliye Bakanı Y.

                      M. Ateş AMİKLİOĞLU

                                                                                                          Milli Emlak Genel Müdürü