T.C.

MALİYE  VE GÜMRÜK BAKANLIĞI

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

 

Ankara,21.07.1993

SAYI    : B.07.0.MEG.0.22/3303-52928/29220

KONU  : Taşınmaz mal satışı

 

Milli Emlak Genel Tebliği(*)

(Sıra No:180)

 

            İlgi: Defterdarlık

 

            Bilindiği üzere; Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz malların satış işlemleri, türkiye genelinde hızla devam etmektedir.

 

            Ancak satış sonuçlarına ilişkin bilgiler il ve ilçelerden zamanında alınamadığından, Bakanlığımızca satış talimatı verilen taşınmaz malların satılıp satılmadığı konusunda bilgi sahibi olunamamaktadır.

 

            Bu yüzden; satış sonucu Hazine uhdesinden çıkan taşınmaz malların sağlıklı bir şeklide takip edilebilmesi için satışı yapılan her taşınmaz malın bedeli tahsil edilip ferağ verildiği tarihte, Genelge ekindeki form ilçelerde malmüdürlüğünce doğrudan, illerde ise milli  müdürlüğünce, üst yazıya bağlanmaksızın Bakanlığımıza gönderilecektir.

 

            Bilgi edinilmesi, bu Genel yazının bağlı ilçelere de ulaştırılmasının sağlanmasını rica ederim.

 

BAKAN ADINA                                                                                          M. Akif HAMZAÇEBİ

Milli Emlak Genel Müdürü


 

KESİN SATIŞI YAPILAN TAŞINMAZ MAL

BİLGİ FORMU

 

BAKANLIK DOSYA NO:

 

SATIŞ TALİMATININ TARİH VE SAYISI:

 

İLİ:

 

İLÇESİ:

 

MAHALLESİ:

 

KÖYÜ:

 

YÖRESİ:

 

PAFTA/CİLT NO:

 

ADA/SAYFA NO:

 

PARSEL/SIRA NO:

 

YÜZÖLÇÜMÜ (M²):

 

İHALE TARİHİ:

 

TAHMİN EDİLEN SATIŞ BEDELİ (TL):

 

İHALE BEDELİ (TL):

 

BEDELİN TAHSİL TARİHİ:

 

FERAĞ TARİHİ:

 

 

Yukarıdaki bilgiler kayıtlarımıza uygundur.

 

ONAYLAYAN AMİR

MİLLİ EMLAK MÜDÜRÜ

MALMÜDÜRÜ


 

(*) 150,173,183 ve 204 sayılı Tebliğlere ve 1995/08, 1995/09, 1995/11, 1996/04 ve 1997/05 sayılı Genelgelere bakınız.