T.C.

MALİYE  BAKANLIĞI

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

 

03.06.1996

SAYI    : B.07.0.MEG.0 13/3121-24384/16662

KONU  :

 

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ(*)

(Sıra No:220)

 

 

            Bilindiği gibi, konut dağıtım komisyonlarının oluşturulma şekli 28.9.1984 ve 125 sıra no.lu Milli Emlak genel Tebliği ile düzenlenmiş idi.

 

            Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikte; illerde milli emlak dairesi başkanlığı kurulmasına imkan tanınmıştır.

 

            Bu çerçevede İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya illerinde milli emlak dairesi başkanlıkları kurulmuştur. Bundan dolayı başkanlık kurulan illerde konut dağıtım komisyonlarının yeniden düzenlenmesi gerekli görülmüştür.

 

            Buna göre; milli emlak dairesi başkanlığı kurulan illerde konut dağıtım komisyonunun defterdar, milli emlak dairesi başkanı ve müdürden oluşması uygun görülmüştür.

 

            Bilgi edinilmesi ve gereğini ile  bu Genel Tebliğin ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

                                                                                                                                 İmza

                                                                                                                             Saim KIRGÖZ

                                              Bakan a.

                       Müsteşar Yardımcısı

 

DAĞITIM:

Valiliklere


 

(*) 125 sayılı Tebliğe bakınız.