MİLLÎ EMLÂK GENEL TEBLİĞİ(*)

(Sıra No: 247)

 

(30.06.2000 tarih ve 24095 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.)

 

 

İLGİ: 245 sıra no.lu Millî Emlâk Genel Tebliğine ektir.

 

            10.03.2000 tarih ve 23989 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 245 sıra no.lu Millî Emlâk Genel Tebliğinin 2.1 maddesi ile 01.07.2000 tarihine kadar olan başvuru süresi, 01.10.2000 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

            Tebliğ olunur.

 

 

 

 

 

 


 

(*) 245 sayılı Genel Tebliğe bakınız.