T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Millî Emlak Genel Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı : B.07.0.MEG.0.13/ 3121-24384 / 27807                                                        30.07.2001

Konu: Sözleşmedeki artış oranları hk.

 

 

 

 

Millî Emlak Genel Tebliği

(Sıra No: 256)

 

 

2946 sayılı Kanun kapsamındaki kamu konutlarının aylık kira birim bedellerinin tespitine esas teşkil eden tüm unsurların, 12.01.2001 tarihli 24285 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 248 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliğine göre hesaplanan miktarlar üzerinden, 15.08.2001 tarihinden geçerli olmak üzere, %25 oranında artırılarak tahsil edilmesi uygun görülmüştür.

 

            Tebliğ olunur.

 

 

 

Sümer ORAL

Maliye Bakanı