Milli Emlak  Genel Tebliği

 

(Sıra No : 264)

 

      2946 Sayılı Kanun kapsamındaki kamu konutlarının aylık kira bedelinin tespitine esas teşkil eden unsurlardan 6/11/2001 tarihli ve 259 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliğine göre hesaplanan miktarlar üzerinden  15/12/2002 tarihinden geçerli olmak üzere ;

 

         Kira birim bedelinin  (kerpiç, ahşap, bağdadi  ve benzeri ile kalorifersiz ve kaloriferli konutlar )  % 200,

 

         Konutların nitelik farklarına göre alınan ilave kira bedelleri ile yakıt birim bedelinin  (ortak kullanım giderleri dahil) % 50,

 

         oranında artırılarak  tahsil edilmesi uygun görülmüştür.

 

          Tebliğ olunur.