T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 

 

Milli Emlak Genel Tebliği

( Sıra No: 265 )

 

 

         14.10.1999 tarih ve 242 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinin “1.5.2. Bazı Yörelere İlişkin Kira Bedellerinde Uygulanacak İndirim Oranları” başlıklı bölümü 15.12.2002 tarihinden geçerli olmak üzere;

 

         “ 1.5.2 Bazı Yörelere İlişkin Kira Bedellerinde Uygulanacak İndirim Oranları,

 

         Bu Genel Tebliğin 1.2., 1.3. ve 1.5.1 bölümleri de dikkate alınarak hesaplanan aylık kira bedelleri toplamından;

 

         a) Bu Tebliğe ekli (1) sayılı listede yer alan illerde            % 50,

         b) Bu Tebliğe ekli (2) sayılı listede yer alan illerde           % 45,

         c) Diğer illerde                                                                        % 30,

d) (1) ve (2) sayılı listeler dışında olup da son nüfus

             sayımında belirlenen nüfusu 10.000’den az

    olan yerleşim yerlerinde                                                       % 40,

         e) Meskun yerlerden uzak, ulaşım ve iskan imkanları

             kısıtlı olan yerlerde                                                             % 70,

        

         oranında indirim yapılır. ,,

 

         Şeklinde değiştirilmiştir.

 

         Tebliğ olunur.