T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı   : B.07.0.MEG.O.13/ 3121-24384

Konu : Kamu Konutları

 

 

 

 

Milli Emlak Genel Tebliği

(Sıra No: 275)

 

 

         2946 sayılı Kanun kapsamındaki kamu konutlarının aylık kira bedellerinin tespitine esas teşkil eden tüm unsurların, 04.12.2002 tarihli 24956 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 264 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliğine göre hesaplanan miktarlar üzerinden, 15.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere, %15 oranında artırılarak 265 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği ile değişik 242 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği de dikkate alınarak tahsil edilmesi uygun görülmüştür.

 

         Tebliğ olunur.

 

 

 

                                                                                              Kemal UNAKITAN

                                                                                              Maliye Bakanı