T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 

Sayı     : B.07.0.MEG.0.14/3361-0                                                              31/01/2005

 

Konu   : Kira İşlemleri

 

 

 

 

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No: 290)

 

 

31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 273 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “Pazarlık Usulü İle Yapılacak Kiralama İşlemleri” başlıklı 1. bölümüne (h) bendinden sonra gelmek üzere;

 

“ ı) Projeye dayalı yem bitkileri yetiştiriciliği ile organize hayvancılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile kamu tüzel kişilerine,”

 

 Bendinin ilave edilmesi ve yine aynı bölümün son fıkrasının;

 

“İlk yıl tahmin edilen kira bedeli yukarıda belirtilen parasal sınırı aşan yerler ile (ı) bendinde bahsedilen kiralama işlemleri için önceden Bakanlıktan izin alınacaktır. Bakanlığa iletilecek kiralama taleplerinde 05.10.1993 tarihli ve 186 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen bilgi ve belgeler gönderilecektir.”

 

Şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür.

 

Bilgi edinilmesi ve gereği ile bu Genel Tebliğin çoğaltılarak ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

                                                                                             

 

 

Kemal UNAKITAN

                                                                                                   Maliye Bakanı