MILLI EMLAK GENEL TEBLIGLERI

www.tarikyasam.com

Sira No

Tarihi

Konusu

Yürürlük Durumu

321

10.01.1932

Hazinenin gizli kalmis hak ve menfaatlerini ihbar edenlere ikramiye verilmesine dair 1905 sayili Kanun

 

718

01.03.1950

Tuzlalarin ancak Hazine adina tapu siciline kaydedilebilecegi

 

761

23.05.1952

Devletçe kurutulacak batakliklarin tesbiti

 

762

30.05.1952

5519 ve 5520 sayili Kanunlara göre kisiler tarafindan açilan davalar

 

771

27.10.1952

Lübnanlilara ait mallar üzerine konan idari takyidatin kaldirilmasi

 

789

23.12.1952

Lübnanlilarin emvali

 

863

04.07.1961

222 sayili Ilkögretim ve Egitim Kanununa göre okullara tahsis edilecek Hazine yerleri

315 ile yürürlükten kalkti

 

876

18.09.1962

222 sayili Ilkögretim ve Egitim Kanununun tapu idarelerini ilgilendiren maddeleri

315 ile yürürlükten kalkti

 

9

15.10.1966

Suriyelilere ait emvale el konulmasi

 

13

16.03.1967

Suriyelilere ait el konulan tasinmazmallar

 

16

11.07.1967

Suriye Uyruklulara ait borç, vergi, harç ve resim

 

18

07.11.1967

Suriyelilere ait mallarin idaresi ile ilgili Yönetmelik

 

23

01.04.1968

775 sayili Gecekondu Kanununun 3 üncü maddesi ile ilgili Kararname

 

32

01.12.1969

Suriyelilere ait mal, hak ve menfaatler

 

37

06.05.1970

Ihale onay istek yazilarinda yer almasi gereken hususlar

313 ile yürürlükten kalkti

 

44

23.06.1971

Maden hurdalarinin satisi

 

52

14.03.1973

Deniz sahillerindeki kumluk, taslik, çalilik ve kayalik sahalar

 

54

09.04.1973

Maden hurdalarinin satisi

 

85

13.09.1977

Tasinmaz mallarin , 775 sayili Gecekondu Kanununa göre belediyelere devri için Bakanliga yazilacak yazilarda yer alacak bilgi ve belgeler

 

89

13.10.1977

Milli Emlak Kontrolörleri Yönetmeligi

 

91

21.04.1978

Suriye uyruklulara ait tarim topraklari

 

98

14.05.1979

Bakanliga yazilacak ihale onay istek yazilarinda yer almasi gereken hususlar

313 ile yürürlükten kalkti

 

105

06.05.1980

Bina küçük onarimi

292 ile kaldirildi.

 

115

15.02.1982

Milli Emlak Defterleri Yönergesi

01.01.2004 den itibaren 271 ile kaldirildi

 

117

-

Hazine ile ilgili davalar

 

120

22.09.1983

Okul kooperatiflerinin çalistirildigi yerlerden kira bedeli aranmamasi

20/10/2005 tarih ve 25972 sayili resmi gazetede yayimlanan 300 sayili Mile Gen.Tebligi ile yürürlükten kalkti

 

123

02.02.1984

Imar Planlari

 

125

28.09.1984

Kamu Konutlari

249 ile kaldirildi

 

126

11.02.1985

Kaloriferli konutlarin yakit ihtiyaçlari

 

127

29.03.1985

3091 sayili Kanun

 

130

06.03.1986

Milli Emlak kadrolarina atama

 

131

-

Hazineye intikal eden terekenin kovusturulmasi

 

132

01.04.1986

Ecrimisiller

312 ile yürürlükten kalkti

 

134

12.11.1986

2981 sayili Kanunla ilgili ecrimisil alacagi

 

136

06.02.1987

Görev tahsisli konut tahsis edilecekler

 

138

23.02.1987

Derneklerin tasfiyesi

 

139

14.10.1987

Türk Silahli Kuvvetlerine ait tasinir mallarin satisi

 

140

26.11.1987

Tasit satislari ve tahsisi

 

141

18.02.1988

775 sayili Kanuna göre belediyelere devredilecek tasinmaz mallar

 

142

25.02.1988

2981 sayili Kanuna göre tapu tahsis belgesi verilen imarli veya tahsisli arsalar üzerindeki gecekondular

 

144

08.03.1988

Kamu Konutlari

 

145

30.05.1988

Kamu Konutlari yakit bedeli

 

146

01.06.1988

Tahsis Islemleri

261 ile Kaldirildi

 

150

11.02.1989

Tasinmaz mal satislari

313 ile yürürlükten kalkti

 

151

11.02.1989

3402 sayili Kadastro Kanunu

 

152

26.04.1989

Kat karsiligi insaat yaptirilmasi

298 no.lu Genel Teblig ile yürürlükten kaldirildi.

 

153

10.05.1989

Imar Kanununun 11 nci maddesine göre mer'alarin Hazine adina tescili

 

154

02.09.1989

Isgal ve tecavüzlerin giderilmesi

 

155

04.11.1989

Su ürünleri ihtihsal yerlerinin kiraya verilmesi için, Bakanliktan görüs isteme yazilarinda yer alacak bilgi ve belgeler

267 ile kaldirildi

 

156

10/05/1989

Meralarin Mülkiyeti

158

02.01.1990

Batiklarin çikarilmasi

161

15.02.1990

Su ürünü ihtihsal yerlerinin kiraya verilmesi

267 ile kaldirildi

163

18.05.1990

Kapali teklif usulünde teklif alma zamani ve zorunlu olmayan ihale ilanlari

313 ile yürürlükten kalkti

164

18.05.1990

Yatirim programina alinan insaatlar

165

01.06.1990

Iskeleler

324 ile yürürlükten kalkti

166

17.08.1990

Okul kantinlerinin kiraya verilmesi

169

18.02.1991

Okul kantinlerinin kiraya verilmesi

173

04.11.1991

Tasinmaz mal satislari

313 ile yürürlükten kalkti

179

14.05.1993

Kadastro Islemleri

180

21.07.1993

Tasinmaz mal satislariyla ilgili sonuç bilgileri

313 ile yürürlükten kalkti

181

27.07.1993

Bedelsiz devir, terk ve tahsis edilen tasinmaz mallarin degerleri

183

22.09.1993

Tasinmaz mal satislari

251 ve 313sayılı tebliğlerin her iksinde de yürürlükten kalktigi belirtilmektedir

184

22.09.1993

Izale-i süyu satislari ve rizai taksim islemleri

185

04.10.1993

Yürürlükteki Milli Emlak Genel Tebligleri

186

05.10.1993

Kira Islemleri

20/10/2005 tarih ve 25972 sayili resmi gazetede yayimlanan 300 sayili Mile Gen.Tebligi ile yürürlükten kalkti

191

07.02.1994

Tasinmaz mal bagislari

192

10.02.1994

Kamu konutlari tür ayrimi

193

09.03.1994

Tasinir mallarin satisi

311 ile kaldirildi

195

02.08.1994

Devlet Ihale Kanununa göre kiraya verilen tasinmazmallar hakkinda, 6570 sayili kanunun uygulanmayacagi konusunda yargi karari

198

06.10.1994

Hazineye ait tarim arazilerinin muhtaç çiftçilere kiraya verilmesi

20/10/2005 tarih ve 25972 sayili resmi gazetede yayimlanan 300 sayili Mile Gen.Tebligi ile yürürlükten kalkti

199

08.11.1994

Belediye Gelirleri Kanununa göre harcamalara katilma paylari

201

20.01.1995

Hazine arazisi üzerinde agaçlandirma izni verilmesine iliskin esaslar

279 ile kaldirildi

202

25.01.1995

Kira Islemleri

IV. bölümü 280 ile kaldirildi-

20/10/2005 tarih ve 25972 sayili resmi gazetede yayimlanan 300 sayili Mile Gen.Tebligi ile de tamamen yürürlükten kalkti

203

17.02.1995

Kamuya bedelsiz terk islemleri

204

28.02.1995

Tasinmaz mal satislarinda geçici teminat miktari

269 ile Kaldirildi

205

29.03.1995

16.02.1995 tarih ve 4072 sayili Kanunun uygulanmasina iliskin esaslar

313 ile yürürlükten kalkti

206

21.04.1995

16.02.1995 tarih ve 4071 sayili Kanunun uygulanmasina iliskin esaslar

313 ile yürürlükten kalkti

208

04.07.1995

16.02.1995 tarih ve 4070 sayili Kanunun uygulanmasina iliskin esaslar

 268 ile Kaldirildi

210

06.07.1995

Suf'a hakkinin kullanilmasi

212

01.11.1995

Madeni hurda satislari

213

27.11.1995

Vakif tasinmaz mallarinin taviz bedelleri

214

11.01.1996

Alabalik üretimi ile ilgili kiralama islemleri

267 ile kaldirildi

216

05.02.1996

4070 sayili Kanunun uygulanmasi

286 ile yürürlükten kalkti

218

24.05.1996

4070 sayili Kanunun uygulanmasi

268 ile Kaldirildi

220

03.06.1996

Konut dagitim komisyonlari

249 ile kaldirildi

221

25.06.1996

4070 sayili Kanunun uygulanmasi

313 ile yürürlükten kalkti

225

08.11.1996

Hazine adina idari yolla tescil islemleri

307 ile yürürlükten kalkti

228

31.01.1997

Hazine adina idari yolla tescil islemleri

229

25.07.1997

Tasit satislari

231

08.08.1997

Hazine adina idari tescillerde ücret aranmamasi

232

22.09.1997

Kira islemlerinde yetki devri

273 ile kaldirildi

233

08.12.1997

Agaçlandirma için kira devri

279 ile kaldirildi

235

18.02.1998

Siyasi partilerden Hazineye kalan mallarin tasfiyesi

237

05.09.1998

Kesin insaat yasagi getirilmis korunmasi gerekli kültür ve tabiat varliklari bulunan tasinmaz mal sahiplerine kiymeti belirleyen belge verilmesi

Danistay 6. dairesi 19.12.1999 E.1999/4799 K.2000/6483 sayili karari ile iptal (bakz:252 sayili .G.T

238

28.09.1998

Hazine arazileri üzerinde agaçlandirma izni verilmesi

279 ile kaldirildi

239

06.07.1999

Kamu konutlari

240

27.07.1999

Sanayi alanlarinin pazarlikla ve taksitle satisi

313 ile yürürlükten kalkti

241

01.10.1999

Kamulastirma kiymet takdiri komisyonu üyesi

313 ile yürürlükten kalkti

242

14.10.1999

Kamu konutlarinin kira bedelleri, yakit bedelleri, isletme, bakim ve onarim giderleri

294 ile kaldirildi

243

05.11.1999

2981 sayili Kanuna tabi yerlerin belediyeler ve özel idarelere devri

244

14.02.2000

Havza-i Fahmiye'de bulunan tasinmaz mallarin zilyetlerine devri

245

10.03.2000

Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulanlara arsa satisi

246

10.03.2000

2000 yilinda kira, irtifak hakki bedeli, kullanim izin bedeli, kamu konutlari kira bedellerinin artis orani

247

30.06.2000

245 sayili Milli Emlak Genel Tebligindeki sürenin uzatilmasi

248

Sözlesmedeki artis oranlari hakkinda

258 ile 15.09.2001 tarihinden itibaren kaldirildi

249

10.01.2001

Kamu Konutlari

250

07.02.2001

Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan Türk vatandaslarinin taleplerine iliskin Genel Teblig

251

28.02.2001

Satis Yetkisi

276 geenl teb.ile yürürlükten kalkti

252

26.03.2001

237 Sira sayili Milli Emlak Genel Tebliginin yürürlügünün durdurulmasi

253

27.03.2001

Kiralama

277 ile yürürlükten kaldirildi

254

24.07.2001

4070,4071,4072 ve 4707 Sayili Kanunlara Iliskin Genel Teblig

268 ile II ve III .bölüm Kaldirildi

313 ile tamamen yürürlükten kalkti

 

255

24.07.2001

4706 Sayili Kanuna Iliskin Genel Teblig

269 ile Kaldirildi

256

30.07.2001

Sözlesmedeki artis oranlari hakkinda

257

17/08/2001

Tasinmaz mal satislarina ilskin Genel Teblig

269 ile Kaldirildi

258

09/10/2001

Gayrimenkul Kiralari Hakkinda

259

06/11/2001

2946 sayili Kanun kapsamindaki Kamu Konutlarinin aylik kira birim bedellerinin tespiti

260

07/02/2002

Zorunlu Göçe Tabi Tutulup Daha Sonra Türk Vatandasligina Kabul Edilenlerin Konut Sahibi Olmalari Hakkinda

261

Tahsis islemleri

315 ile yürürlükten kalkti

Tarim ve Köyisleri Bakanligina Tahsisli Olan Bazi Yerler Ile Hazineye Ait Tarim Arazilerinin Mütesebbislere Tahsisinde ve Degerlendirilmesinde Uygulanacak Esas ve Usullere Iliskin Teblig

Ayni konudaki teblig ile yürürlükten kaldirildi. (Yerine yayimlanan teblig, asagida 294 no.lu tebligden sonra)

262

25.09.2002

242 Sira No.lu Milli Emlak Genel Tebligi

263

27.09.2002

165 Sira No.lu Genel Tebligde Degisiklik

324 ile yürürlükten kalkti

264

 04.12.2002

Kamu Konutlari Kira Bedelleri

265

27.12.2002

Kamu Konutlari Kira Bedelleri

266

29.03.2003

2981 sayili Imar ve Gecekondu Mevzuatina Ýliþikin Genel Teblið

267

26.08.2003

Kiralama

20/10/2005 tarih ve 25972 sayili resmi gazetede yayimlanan 300 sayili Mile Gen.Tebligi ile yürürlükten kalkti

268

26.08.2003

4070 Sayili Kanunun Uygulanmasi

313 ile yürürlükten kalkti

269

26.08.2003

4706 Sayili Kanunun Uygulanmasi

285 ile kaldirildi

270

27.10.2003

Yetki devri ve kullanimi

271

07.11.2003

Milli Emlak Defterleri

272

31.12.2003

Kira Islemleri

273

31.12.2003

Kira Islemleri (51/g ve kiraya vermeye yetkili merciler hakkinda)

20/10/2005 tarih ve 25972 sayili resmi gazetede yayimlanan 300 sayili Mile Gen.Tebligi ile yürürlükten kalkti

290 ile degisiklik eklendi (degisiklik metine islendi)

274

31.12.2003

Yetki Devri (Kamulastirmaya iliskin 30. mad.)

313 ile yürürlükten kalkti

275

31.12.2003

Kamu Konutunun Kira Bedelinin Hesaplanmasi

276

09.03.2004

Satis Onay Yetkisi

313 ile yürürlükten kalkti

277

16.03.2004

Kiralama

20/10/2005 tarih ve 25972 sayili resmi gazetede yayimlanan 300 sayili Mile Gen.Tebligi ile yürürlükten kalkti

278

28.06.2004

2004 Mali Yili Bütçe Kanununun 46. Md. Uyg. (Kamulastirma Bedelleri, Sertifika)

313 ile yürürlükten kalkti

279

15.07.2004

Agaçlandirma Islemleri

20/10/2005 tarih ve 25972 sayili resmi gazetede yayimlanan 300 sayili Mile Gen.Tebligi ile yürürlükten kalkti

280

25.06.2004

Kira Islemi

20/10/2005 tarih ve 25972 sayili resmi gazetede yayimlanan 300 sayili Mile Gen.Tebligi ile yürürlükten kalkti

281

15.07.2004

Kira Islemi

20/10/2005 tarih ve 25972 sayili resmi gazetede yayimlanan 300 sayili Mile Gen.Tebligi ile yürürlükten kalkti

282

28.07.2004

Kira Sözlesmelerinin Devri

20/10/2005 tarih ve 25972 sayili resmi gazetede yayimlanan 300 sayili Mile Gen.Tebligi ile yürürlükten kalkti

283

15.08.2004

Ön Izin ve Kullanma Izni Verilmesi Ile Sinirli Ayni Hak Tesisi Islemleri

301 no.lu Genel Teblig ile yürürlükten kaldirildi.

291 ile degisiklik eklendi.(degisiklik metine eklendi)

04.09.2004

Hazine Arazîlerinin Tersane Yatirimlarina Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere Iliskin Teblig

 

Yürürlükte

284

22.09.2004

Satis Islemleri (2863 kültür...)

305 sira sayili Mile Gen.Teb. ile yürürlükten kaldirildi.

285

26.11.2004

4706 Sayili Kanunun Uygulamasi

313 ile yürürlükten kalkti

286

17.11.2004

4070 Sayili Kanunun Uygulamasi

313 ile yürürlükten kalkti

287

20.11.2004

Mera Kanununun Uygulanmasi

299 no.lu genel teblig ile kaldirildi

TAHISLAT GENEL TEBLIGI

SIRA NO:433

288

RG:15.01.2005

Belediye Kanununun 79. maddesi (Dolgu alanlari hakkinda)

20/10/2005 tarih ve 25972 sayili resmi gazetede yayimlanan 300 sayili Mile Gen.Tebligi ile yürürlükten kalkti

289

02.01.2005

Kamu Konutlari Kira Artislari

24 Ocak 2006 tarih  ve  26059 sayili  Resmi Gazetede yayimlanan 302 sira sayili Milli Emlak Genel Tebligi ile yürürlükten kalkti.

290

01.02.2005

Kira Islemleri

20/10/2005 tarih ve 25972 sayili resmi gazetede yayimlanan 300 sayili Mile Gen.Tebligi ile yürürlükten kalkti

273’ü degistirdi,degisiklikler 273’e islendi)

291

05.02.2005

Ön Izin ve Kullanma Izni Verilmesi Ile Sinirli Ayni Hak Tesisi Islemleri

301 no.lu Genel Teblig ile yürürlükten kaldirildi.

292

25.02.2005

 Onarim Islemleri

Yürürlükte

293

23.05.2005

285 Sira Sayili Genel Tebligde Yapilan Degisiklik

313 ile yürürlükten kalkti

294

26.05.2005

Yurt içi ve Yurt Disindaki Kamu Konutlari

Yürürlükte

339 ile iş bu tebliğin EK4 ve EK5 bölümleri değiştirilmiştir.

Teblig

             Maliye Bakanligi ile Tarim ve Köyisleri Bakanligindan:

Tarim ve Köyisleri Bakanligina Tahsisli Arazi ve Isletmelerin Tarimsal

Faaliyetlerde Kullanilmasi Amaciyla Yatirimcilara Tahsisinde ve

Degerlendirilmesinde Uygulanacak Esas ve

Usullere Iliskin Teblig

Yürürlükte

295

17.06.2005

Çesitli Kanunlarda Yapilan Degisiklikler

Yürürlükte

(kiraya iliskin hükümleri; 20/10/2005 tarih ve 25972 sayili resmi gazetede yayimlanan 300 sayili Mile Gen.Tebligi ile yürürlükten kalkti)

296

03.08.2005

Bazi Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degisiklik (Trafikten men edilen araçlar vs…)

Yürürlükte

İş bu tebliğde, 340 sayılı tebliği ile değişiklik yapılmıştır.

297

03.08.2005

Mera Kanununda Degisiklik

Kaldirildi (299 nolu genel teblig ile yürülükten kalkti)

298

03.08.2005

Kat Karsiligi Insaat

Yürürlükte

Yürülükten kaldirdigi teblig:152

299

10.08.2005

Mera Kanunu Uygulamasi

314 ile yürürlükten kalkti

Yürürlükten kaldirdigi tebligler:287,297

301

20.08.2005

ön izin ve kullanma izni verilmesi ile sinirli ayni hak tesisi

324 ile yürürlükten kalkti

Yürürlükten kaldirdigi tebligler:283,291

300

Kira Uygulamalari

Yürürlükte

Yürürlükten kaldirdigi tebligler:

120,186,198,202,267,273, 277,279,280,281,282, 288,290. 295 ise kiraya iliskin hükümleri.

Yürürlükten kaldirdigi genelgeler: 1994/3,  1995/2-3-7-10-12,1996/7, 1997/1-7

302 24 Ocak 2006 Kamu Konutlari Kira Bedelleri 308 ile yürürlükten kalkti Yürürlükten kaldirdigi Tebligler: 289 sira Sayili Milli Emlak Gen.Teb.
303
09.04.2006

5018 Sayili Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Hakkinda Teblig Yürürlükte  
304
18.04.2006

Hükumet Konaklarinin Yapiminin Programlanmasi Yürürlükte  
305 13.06.2006 Kültür ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanunu Hakkinda  

Yürürlükte

Yürürlükten kaldirdigi tebligler: 284 Sira.sa.MILE GEN:TEB
  306   13.06.2006   Ön Izin ve Kullanma Izni Verilmesi ile Sinirli Ayni Hak Tesisi Islemleri  

324 ile yürürlükten kalkti

  bu teblig ile301 sayili tebligde degisiklikler yapilmistir
  307   22.06.2006
RG:26206
Hazine adina idari yoldan yapilacak tesciller hakkinda  

  Yürürlükte

Yürürlükten kaldirdigi tebligler:225

308 30.12.2006
RG:26392
2946 sayili Kamu Konutlari Kanunu kapsamindaki konutlarin aylik kira bedelleri  

Yürürlükte

Yürürlükten kaldirdigi tebligler:302
309 09.02.2007
RG:26429
Vakiflar Genel Müdürlügüne veya mazbut vakiflar ile kamu kurum ve kuruluslarina ait, üzerinde toplu yapilasma bulunan tasinmazlar  

 

341 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 
310 15.02.2007
RG:26435
Özel kanunlar uyarinca görevlendirilmis olan kuruluslarin asli görevleri geregince yapmis oldugu hizmetleri sebebiyle ihtiyaç duydugu mülkiyetin kullanma izni verilmesi islemleri  

324 ile yürürlükten kalkti

 
311

24 Mayis 2007

RG:26531

 

Tasinir Mal Satislari

 

Yürürlükte

Yürürlükten kaldirdigi

Tebligler: 193

312 27.07.2007
RG-26595-
Idarece yürütülecek ecrimisil tespit, takdir ve tahsil islemlerine iliskin esas ve usuller  

326 sayili teblig ile 2 ek madde eklenmistir.

336 sıra sayıl Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldirdigi tebligler:

132

313 29.08.2007
RG-26628-
Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan tasinmazlarin satis islemleri  

Yürürlükte

Yürürlükten kaldirdigi tebligler:

37, 98, 150, 163, 173, 180, 183,

205, 206, 221, 240, 241, 254, 268, 274, 276, 278, 285, 286, 293

Yürürlükten kaldirdigi genelgeler.

1994/02, 1995/08, 1995/09, 1996/04, 1997/05, 2003/10, 2004/7, 2005/5, 2007/08, 2007/09

313 sayili tebligde 320 ile degisiklik var 320'ye bakiniz

314 29.08.2007
RG-26628-
Mera Kanununun Uygulanmasi  

Yürürlükte

Yürürlükten kaldirdigi tebligler:

299

315 29.08.2007
RG-26628-
Tahsis Islemlerine Iliskin Açiklamalar  

Yürürlükte

Yürürlükten kaldirdigi tebligler:

863, 876, 261

         
317 31.12.2007
RG-26743
2946 sayili Kamu Konutlari Kanunu kapsamindaki konutlarin aylik kira bedelleri 321 ILE YÜRÜRLÜKTEN KALKTI Yürürlükten kaldirdigi tebligler:

308

318 15.03.2008
RG-26817
Bazi Kamu Alacaklarinin Uzlasma Usulü ile Tahsili

Yürürlükte

 
319 06.08.2008
RG-26959
Irtifak Hakki ve Kullanma Izinlerinde alinacak hasilat paylari hakkinda  

Yürürlükte

346 sayılı tebliğ ile değişiklik yapılmıştır

 
320 17.12.2008 313 Sira No.lu Milli Emlak Genel Teblig Degisikligi  

Yürürlükte

320 SAYILI TEBLIGDE DEGISIKLIK YAPTI

313 eski   313degisik(ayrica geçici birinci madde 322 sayili teblig ile eklendi

321   2009 Yili Kamu Konutlari Birim Bedelleri  

325 sayili teblig ile yürürlükten kalkti

317 sayili Genel Tebligi yürürlükten kaldirmistir.
322 09.04.2009 Teblig Degisikligi  

Yürürlükte

313 sayili tebligin XIV. maddesini yürürlükten kaldirip geçici 1. madde eklemistir.

313 eski   313degisik

323 26.04.2009
RG-27211
Toplu Konut Idaresi Baskanligina Tasinmazlarin Devrine Iliskin Islemler  

Yürürlükte

 
324 26.04.2009
RG-27211-
Hazine Tasinmazlari Üzerinde Irtifak Hakki ve Kullanim Izni Verilmesi Islemleri  

Yürürlükte

(330 GT  ile ek yapılmıştır)

(347 sayılı tebliği ile ek yapılmıştır )

Yürürlükten kaldirdigi tebligler:

165, 263, 301, 306, 310, Hazine Arazilerinin Teknolojik veya Jeotermal Seracilik ve Organik Tarim Yatirimlarina Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere iliskin Teblig

not: 319 sayili teblige göre baslanilan islemlere devam edilecektir

325 31.12.2009/27449 (5.Mükerrer)

 

Yürürlükte

Yürürlükten kaldirdigi tebligler:

321

326 13 Ocak 2010  RG:27461 312 Sira Sayili Milli Emlak Genel Teblig Degisikligi  

336 sıra sayıl Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

312 teblig degisikligi
327 24 Mart 2010

RG:27531

Görev ve yetki dagilimi  

Yürürlükte (329 ile değişiklik yapıldı)

Degisiklik ve yürürlükten kaldirdigi teblig ve genelgeler
328 12 Eylül 2010

RG:27697

6001 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi. Karayolları Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde iken Hazineye devredilen taşınmazlar... Yürürlükte  
329 09 Ekim 2010

RG: 27724

Yetkilere İlişkin değişiklik (327 sayılı tebliğ) Yürürlükte 327 sıra sayılı tebliğde değişiklik yapılmıştır.
330 18 Aralık 2010

RG:27789

324 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine Ek  

Yürürlükte

324 sıra sayılı tebliğde değişiklik yapılmıştır.
331 23 Aralık 2010

RG:27794

2011 Yılı Kamu Konutları Birim Bedelleri  337 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile Türürlükten Kaldırılmıştır.

 
332 28 Aralık 2010

RG:27799

314 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde Değişiklik  

Yürürlükte

314 sıra sayılı tebliğde değişiklik yapılmıştır.
333

8 Şubat 2011 SALI

R.G:27840

 

Yürürlükte

324 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklik yapmıştır.
334 02 Nisan 2011 Taşınmazların Harca Esas Değer Üzerinden Doğrudan Satışına İlişkin Usul ve Esaslar  

Yürürlükte

Yürürlükten kaldırdıkları:

(1) 313 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “B) Doğrudan Satış” başlıklı bölümünün; “2) Harca Esas Değer Üzerinden Doğrudan Satış” başlıklı alt bölümünün birinci fıkrasının (ç) bendi ve “2.1 Satışta Uygulanacak Esas ve Usuller” başlıklı alt bölümünün “ç) En Az Onmilyon ABD Doları Karşılığı Yeni Türk Lirası Tutarında ve En Az Elli Kişi İstihdam Sağlayacak Yatırımlar İçin Yapılacak Satışlar” başlıklı bölümü ile 320 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

335

10 Nisan 2011 PAZAR

R.G:27901

324 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklik Yürürlükte  
336

20 Ağustos 2011 CUMARTESİ

R.G:28031

Tespit ve Ecrimisil İşlemleri Yürürlükte

Yürürülükten kaldırdıkları:

312 ve 326 sıra sayıl Milli Emlak Genel Tebliğlerini yürürlükten kaldırılmıştır.

337

28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

R.G:28156

Kamu Konutları Kira Bedelleri

(348 sayılı tebliğ ile değişiklik yapılmıştır )

337 sayıl tebliğ ile yürürlükten kalkmıştır

23/12/2010 tarihli ve 27794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 331 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
         
339

1 Şubat 2012 ÇARŞAMBA

R.G:28191

294 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Değişikliği Yürürlükte Bakınız 294 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği
340

1 Şubat 2012 ÇARŞAMBA

R.G:28191

296 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Değişikliği Yürürlükte Bakınız; 296 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği
341

1 Şubat 2012 ÇARŞAMBA

R.G:28191

313 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Değişikliği Yürürlükte

Yürürlükten kaldırdıkları: 309 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Yürürülükten kalkmıştır.

Bakınız; 313 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğ

342

1 Şubat 2012 ÇARŞAMBA

R.G:28191

324 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Değişikliği Yürürlükte Bakınız; 324 Saıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği
343

1 Şubat 2012 ÇARŞAMBA

R.G:28191

336 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Değişikliği Yürürlükte  
344

9 Mart 2012 CUMA

R.G:28228

DSİ Taşınmazları Yürürlükte 303 sıra sayılı tebliğin beşinci fıkrasında değişiklik yapmıştır.
345 4 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA 2B

 

Yürürlükte

 
346 10.10.2012 319 sayılı tebliğde değişiklik

 

Yürürlükte

319 sıra sayılı tebliğde değişiklik yapılmıştır
347 10.10.2012 324 sayılı tebliğde değişiklik

 

Yürürlükte

324 sıra sayılı tebliğde değişklik yapılmıştır
348 10.10.2012 337 sayılı tebliğde değişkilk

 

Yürürlükte

337 sıra sayılı tebliğde değişiklik yapılmıştır.
- - -

 

-

-
350 04.01.2013 Kamu Konutları Kanunu Kapsamındaki Kamu Konutlarının 2013 Yılına İlişkin Aylık Kira Bedelleri Hakkında

 

Yürürlükte

337 sıra sayılı tebliği yürürlükten kaldırmıştır
351 09.02.2013 345 sayılı tebliğde değişiklik

 

Yürürlükte

345 sıra sayılı tebliğde değişiklik yapılmıştır.
         
354

11 Mayıs 2013

28644

313 sayılı tebliğde değişiklik

 

Yürürlükte

313 sıra sayılı tebliğin XIII. bölümünde değişiklik ...
         

Derleyen: Tarık Yaşam KAYAPINAR

Milli Emlak Denetmeni

 

 

e-posta: tarikyasam@gmail.com

Tebliğler sayaç;