[t1] 


         


 [t1]2004 mali yılı bütçe kanunun 45.  maddesinde 6183 sayılı kanun kapsamına giren alacakları ödeme güçlüğü bulunan kamu kurumları ile, gerçek veya tüzel kişilerin borçlarını ödemeleri için mülkiyetlerinde bulunan taşınmazları borçlarını karşılamak üzere Maliye Bakanlığı tarafından satınalınabileceği kuralı getirilmiş, bu hususda 2004/06  nolu milli emlak genelgesi ve 431 sayılı Tahsilat Genel Tebliği yayınlanmıştır.

 

Bilineceği üzere 2005 yılı başladığı anda 2004 yılı bütçe kanunun yürülükten kalkmıştır. 5234 sayılı kanunla 7. madde ile 6183 sayılı kanuna gecici 8. madde eklenmiş olup, 31.12.2007 tarihine kadar ödeme güçlüğü çeken kamu kurumları ile, gerçek veya tüzel kişilerin borçlarına karşılık mülkiyetlerinde bulunan taşınmazların Maliye Bakanlığınca satın alınabileceği hükmü getirilmiş olup, bu hususda 433 sayılı tahsilat genelgesi yayınlanmıştır.

 

tahsilat genelgesi